Avís de Consum: Recomanacions als clients de les clíniques dentals Vitaldent

18/02/2016

Davant les darreres notícies que afecten VITALDENT i tenint en compte el comunicat que ha fet l'empresa en data 16 de febrer de 2016 on s'informa que actualment les clíniques segueixen funcionant amb normalitat i tots els seus pacients estan essent atesos, l'Agència Catalana del Consum recomana als clients el següent:

  • Recopileu i guardeu tota la documentació de què disposeu (pressupost, contracte del servei del tractament, contracte de finançament, factures... ).
  • Si el vostre tractament ha estat finançat amb un crèdit al consum vinculat (facilitat per la mateixa clínica), si no hi ha cap incompliment de contracte, heu de continuar amb el tractament i abonar el crèdit.
  • Davant d'un problema, sol·liciteu els Fulls Oficials de Queixa, Reclamació i Denúncia que les clíniques tenen a la vostra disposició. Si en el termini d'1 mes no us han respost satisfactòriament, podeu adreçar-vos al Servei Públic de Consum del Priorat per presentar una reclamació.