PECT Priorat

PECT “Priorat-Montsant-Siurana”

(anar al web del PECT Priorat)

El PECT “Priorat-Montsant-Siurana” és un projecte de recerca i innovació que vol potenciar un model de desenvolupament a la comarca del Priorat que integra en un mateix eix el desenvolupament econòmic i la gestió sostenible del paisatge i dels recursos agrícoles i culturals de la comarca. El PECT de la comarca del Priorat persegueix la transformació econòmica mitjançant un fort component d’innovació, la generació de noves oportunitats, la millora de la qualitat i condicions de vida de la població de la comarca, i la preservació i posada en valor del territori. 

Cofinançat per la Unió Europea, mitjançant el FEDER, PECT significa “Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial”, i en el cas del Priorat els socis impulsors en són cinc: Consell Comarcal del Priorat (que exerceix com a coordinador), Denominació d’Origen (DO) Montsant, Denominació d’Origen Qualificada (DOQ) Priorat; PIMEC - Micro, Petita i Mitjana d’Empresa de Catalunya; i VITEC-Parc Tecnològic del Vi.

Els PECT

El programa operatiu del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) Catalunya 2014-2020 té com a objectiu la promoció d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del territori, en consonància amb les directrius marcades per l’estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea i la seva implementació a Catalunya.

Tot el programa operatiu té com a base una metodologia, impulsada des de la Comissió Europea, que vol promoure l’especialització intel·ligent a través dels sistemes d’investigació i la innovació regional (anomenada RIS3, en anglès).

L’instrument proposat per activar aquest paper del territori són els Projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT).

Objectius

  1. Els objectius del PECT “Priorat-Montsant-Siurana” són diversos. 
  2. Conservar i millorar l’ús dels recursos naturals i promoure una gestió en benefici de l’entorn natural.
  3. Promoure el desenvolupament econòmic a partir de la valorització i comercialització dels recursos locals.
  4. Comunicar i difondre de forma coherent la imatge del Priorat com a paisatge  sostenible a partir dels valors distintius del territori.
  5. Fomentar un model de desenvolupament sostenible basat en els recursos endògens, la preservació de la diversitat, l'autenticitat i les relacions de proximitat.

Impulsors

Consell Comarcal del Priorat

El Consell Comarcal del Priorat és un organisme de l’Administració Local, en funció de la Llei que regula l’organització comarcal de Catalunya. El Consell Comarcal del Priorat té competències atribuïdes per la Generalitat de Catalunya i les lleis del Parlament de Catalunya, i altres delegades per la Diputació de Tarragona i els ajuntaments de la comarca.

Més enllà d’encarregar-se de la coordinació del conjunt del PECT, el Consell Comarcal del Priorat lidera l’operació “Banc de terres”. El banc o fons de terres vol ser una de les principals vies per facilitar que persones que no disposen de finques en propietat o que en volen gestionar un major nombre, puguin incorporar-se a l’activitat mitjançant acords (traspàs, arrendament, cessió…) amb propietaris des terres que no es treballen o que volen deixar de fer-ho per jubilació o altres motius. El sistema garantirà la seguretat jurídica per ambdues parts.

El banc de terres es crea amb la finalitat d’esdevenir un servei de dinamització i suport a la gestió de l’espai agrari.  Es crearà una base de dades de  finques susceptibles de ser aprofitades, i de persones que volen recuperar-les, i es dissenyaran eines d’acompanyament per al sector agrari. 

Denominació d’Origen (DO) Montsant

Nascuda l'any 2001, i amb prop de 1.900 hectàrees de vinya, la Denominació d’Origen Montsant s’estén per 16 municipis, la majoria a la comarca del Priorat, tret d’alguns de la Ribera d’Ebre. Actualment compta anb 69 cellers i gairebé 800 viticultors inscrits i produeix anualment uns 5 milions d’ampolles, la meitat de les quals es destina a l’exportació. .

En el marc del PECT, la DO Montsant lidera l’operació que du per nom: “Caracterització de la singularitat vitivinícola de la DO Montsant”. Entre els objectius d’aquesta operació hi ha: 

  • Obtenir un mapa de zonificació de la denominació d’origen relacionat a una caracterització geològica, climàtica, cultural i sensorial dels vins que s’hi produeixen. 
  • Unificar criteris sobre la qualitat, dirigint l’acció a la recerca de l’excel·lència i les preferències del mercat local, nacional i internacional . 

Denominació d’Origen Qualificada (DOQ) Priorat

La Denominació d’Origen Qualificada Priorat té una superfície de 17.629 hectàrees, de les quals 1.930 estan plantades de vinya i conreades per prop de 600 viticultors i 104 cellers inscrits. Administrativament formen part de la DOQ Priorat només 9 dels 23 municipis del total de la comarca del Priorat. La DOQ Priorat forma una unitat paisatgística compacta i ben definida, constituïda pel gran amfiteatre muntanyós que s’estén al peu de la serra de Montsant, la litologia pissarrosa dels seus vessants i el tractament que des de sempre s’hi ha donat en l’àmbit agrícola.

En el marc del PECT, la DOQ Priorat lidera l’operació titulada “Ecoinnovació i excel·lència en la producció vitivinícola de la DOQ Priorat” i que preveu dur a terme accions coordinades  amb l’objectiu, en primer lloc, de caracteritzar i aportar coneixement sobre les particularitats de la regió i dels vins que s’hi produeixen i, en segon lloc, de protegir aquestes particularitats. 

Des de l’àmbit enològic es zonificarà la regió en base a les característiques dels seus sòls, microclimes, vins, i cultura, s’estudiaran varietats autòctones tradicionals amb l’objectiu de recuperar-les i es duran a terme accions i activitats tècniques en matèria d’anàlisi sensorial per  tal de conèixer millor els productes elaborats i d’unificar criteris per a la seva avaluació i caracterització.  

Des de l’àmbit de la sostenibilitat, s’utilitzarà la innovació amb l’objectiu de minimitzar l’ús d’aigua de reg, fertilitzants i pesticides.

PIMEC - Micro, Petita i Mitjana d’Empresa de Catalunya

Fundada el 1975 i ampliada el 1997 amb la fusió entre PIMEC i SEFES, PIMEC és avui dia la confederació patronal més representativa que representa i defensa els interessos de les micro, petites i mitjanes empreses (Pimes) i els autònoms de Catalunya. La voluntat de PIMEC és sensibilitzar i treballar perquè la política econòmica estigui pensada per afavorir el desenvolupament de les pimes i dels autònoms, el principal teixit empresarial de Catalunya.

En el cas del PECT “Priorat-Montsant-Siurana”, PIMEC lidera l’operació que du per nom “Foment del comerç innovador i sostenible al Priorat”. Aquesta operació té com a objectiu principal incrementar l’oferta de comerç i serveis a la comarca mitjançant la reorientació dels punts de venda actuals i l’impuls de nous punts i nous emprenedors, que dotin d’un teixit comercial i de serveis a la comarca, coherent amb els valors de producte de proximitat, respecte mediambiental, responsabilitat social i que incorpori valors afegits derivats de l’entorn cultural i paisatgístic.

Fundació Parc Tecnològic del Vi (VITEC)

Nascuda el 2005, VITEC és una fundació pública que pretén desenvolupar una estructura de R+D+I de referència internacional per afrontar els reptes presents i futurs de competitivitat del sector vitivinícola, mitjançant la suma d'organismes públics d'investigació vitivinícoles, representants del sector productiu i administracions.

En el PECT “Priorat-Montsant-Siurana”, VITEC lidera una primera operació que du per nom “Preservació de la biodiversitat vitivinícola del Priorat”. En aquest cas, es tracta d’una operació que preveu dues actuacions. Una primera de selecció, aïllament i multiplicació de llevats autòctons de la zona vitivinícola de la comarca del Priorat. I una segona de selecció clonal de plantes de vinyes velles de la comarca del Priorat. 

El principal objectiu de la iniciativa és: “Garantir la preservació del material genètic vitivinícola endogen del Priorat, com a principal eina de diferenciació, creixement i millora de la competitivitat i el posicionament internacional del sector vitivinícola prioratí”.

VITEC encara lidera una segona operació, batejada com a “Unitat d’innovació vitivinícola”. L’objectiu principal d’aquesta Unitat és el d’assegurar als cellers de les Denominacions d’Origen Priorat i Montsant l’accés al coneixement existent i el suport sistemàtic en l’anàlisi i la presa de decisions durant tota la cadena productiva per assegurar l’elaboració d’un producte de màxima qualitat accedint al màxim coneixement i a les darreres innovacions sectorials.