Cursos de català per a adults

10/09/2015

CURSOS DE CATALÀ 

PER A PERSONES ADULTES

Octubre de 2015/gener de 2016

Curs I3 presencial

Dilluns i dimecres de 15.30 a 17.30 h

 

Curs Bàsic presencial

Dilluns i dimecres de 18.00 a 20.00 h

 

Cursos amb el parla.cat

A distància de forma tutoritzada

     

INSCRIPCIÓ I PROVES DE NIVELL

    Fins al 2 d’octubre

 

Horari per formalitzar les inscripcions, preinscripcions o fer proves de nivell:

 

de dilluns a divendres de 9.30 a 14.00 h

                                                                      dilluns i dimecres de 16.00 a 19.00 h

 

                        Per a més informació, adreceu-vos a:

Servei Comarcal de Català del Priorat

Pl. de la Quartera, 1

43730 Falset

Tel. 977 831 983

A/e priorat@cpnl.cat