Dilluns 30 de setembre, Ple Ordinari del Consell Comarcal del Priorat

27/09/2019

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà el proper dilluns 30 de setembre, a les 19.30 h, una sessió plenària de caràcter ordinari. A continuació detallem l’ordre del dia del Ple.

A) Part resolutiva

1. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.

2. Expedient número 474/2019. Ratificació de la resolució de presidència número 2019-0105, de 30 de maig de 2019, per la qual s’aprova l’aplicació dels complements als percentatges aplicables als supòsits d’incapacitat temporal al personal d'aquest Consell Comarcal del Priorat fins al 100% de les retribucions. 

3. Assumptes sobrevinguts.

B) Activitat de control 

4. Dació de comptes d'acords de Junta de Govern i resolucions de presidència i gerència 

5. Altres informes 

c) Precs i preguntes 

6. precs i preguntes