Dimarts 17, Plens extraordinaris al Consell Comarcal del Priorat

16/12/2019

El Consell Comarcal del Priorat celebrarà aquest dimarts 17 de desembre, a les 17.45 h, una sessió plenària de caràcter extraordinari urgent. El motiu és la declaració institucional en relació a la implantació de les centrals eòliques i fotovoltaiques a Catalunya.

L'ordre del dia del ple serà el següent:

  1. Ratificació d'urgència de la sessió.
  2. Expedient 1833/2019. Declaració institucional en relació a la implantació de les centrals eòliques i fotovoltaiques a Catalunya.
  3. Informe en relació a la renúncia d'un conseller comarcal.

En acabar aquesta sessió de caràcter urgent, a les 19 h, el Consell Comarcal celebrarà un altre Ple extraodrinari amb un únic punt de l'ordre del dia.

  1. Expedient 359/2019. Aprovació del compte general del Consell Comarcal del Priorat corresponent a l'exercici 2018.