El Consell Comarcal incorpora tres treballadors en el marc del programa Joves en Pràctiques

13/11/2019
Els joves contactats a jornada completa duran a terme tasques d’auxiliars administratius a diferents àrees del Consell durant 6 mesos

El Consell Comarcal ha incorporat aquest recentment tres joves en pràctiques per dur a terme tasques d’auxiliars administratius. Els joves, contractats a jornada completa dins del programa Joves en Pràctiques, donaran suport a diferents àrees de l’ens comarcal durant 6 mesos.

Aquestes contractacions formen part del programa de Garantia Juvenil i estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i cofinançades pel Fons Social Europeu en el marc de la iniciativa sobre Ocupació Juvenil.

Pel que fa al projecte Garantia Juvenil, aquest forma part d’una estratègia europea que té per objectiu facilitar l'accés dels joves al mercat de treball per, d'aquesta manera, lluitar contra l'atur juvenil. 

Cal tenir present que les taxes d’atur juvenil a la Unió Europea són significatives, malgrat els elevats percentatges de joves que han finalitzat els seus estudis o disposen d'experiència laboral per accedir al mercat de treball.

El Consell Comarcal del Priorat és punt d’atenció del programa Garantia Juvenil, al qual poden acollir-se els i les joves que compleixen amb els següents requisits: tenir entre 16 i 30 anys; estar inscrits com a demandants d'ocupació al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i no ocupats/des, i acreditar la possessió o bé d'un títol universitari, de formació professional de grau mitjà o superior o títols oficialment reconeguts com a equivalents, o bé d'un certificat de professionalitat que habiliti per a l'exercici professional.