L’Oficina d’Habitatge del Priorat 
atén més d’un miler d’usuaris l’any 2019

28/01/2020
El nombre de sol·licituds d’ajuts al lloguer augmenta, tot i que l’import concedit per l’Agència d’Habitatge de Catalunya es redueix amb relació al 2018

L’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal del Priorat va atendre durant el 2019 més de 1600 consultes, un total de 1190 usuaris. Aquestes xifres suposen un increment en el nombre d’atencions i usuaris atesos amb relació a l’any anterior, un augment del 14% pel que fa a consultes i un augment del 8% pel que fa a usuaris.

La motivació de les consultes, que principalment es duen a terme de manera presencial -tot i que també s’atenen consultes per via telemàtica-, respon a demandes d’informació genèrica, però també específica quant al servei de mediació i a les prestacions d’ajuts al lloguer d’habitatge, majoritàriament. 

De fet, el llogater és el perfil d’usuari més atès per l’Oficina d’Habitatge del Consell Comarcal, molt per sobre del propietari d’habitatge. En aquest sentit, l’oficina ha constatat, d’una banda, un augment en la necessitat d’habitatges de lloguer als municipis del Priorat i, de l’altra, preus de lloguer elevats si es té en compte la situació socioeconòmica real de les famílies a la comarca.

En relació amb això, la Borsa d’Habitatge que gestiona el Consell Comarcal també va tramitar durant el 2019 més expedients per sol·licitar els ajuts que concedeix l’Agència Catalana d’Habitatge. En total, van ser 141 expedients, 12 més que el 2018. No obstant això, i malgrat que en tots els casos es complien les condicions fixades a les bases dels ajuts, han estat finalment 85 les famílies que s’han pogut beneficiar d’aquests ajuts. 

El motiu és que el pressupost destinat a aquests ajuts per part de l’Agència d’Habitatge de Catalunya es va reduir durant el 2019. De fet, l’any passat el Priorat va rebre en concepte d’aquests ajuts 129.324,53 €, quan l’any 2018 l’import concedit va arribar als 179.650,76 €. En aquest sentit, l’any 2019 es va trencar la tendència creixent de les transferències rebudes al Priorat en concepte d’ajuts al lloguer d’habitatge.