La Carta del Paisatge del Priorat

D'acord amb la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya i amb el Reglament que la desenvolupa, la Carta del Paisatge és un instrument voluntari de concertació d'estratègies entre els agents públics i privats d'un determinat territori orientat a promoure la millora dels paisatges i de la qualitat de vida de les comunitats mitjançant l'establiment d'objectius, acords i estratègies de gestió. Aquest tipus d'instrument s'ha manifestat útil en d'altres indrets de Catalunya, i en altres països europeus, en contextos similars als nostres.

 

Què significa "instrument voluntari"?

Significa que les entitats institucionals, socials, econòmiques i culturals de la comarca que prenguin part del projecte ho fan de manera voluntària. No és obligatori per ningú participar-hi. Els compromisos que les entitats adopten vers el paisatge, sempre els prenen per pròpia voluntat i segons les seves possibilitats.

 

En definitiva, la Carta del Paisatge no és simplement una declaració testimonial de principis, sinó un document de caràcter públic i de compromís a favor del paisatge on les parts signants es comprometen davant la societat a formar part d'un projecte col·lectiu i a treballar en conseqüència per a assolir els compromisos signats.