Bases que han de regir la contractació laboral temporal d'un tècnic en informació turística

19/05/2015

La Junta de Govern del Consell Comarcal del Priorat, en sessió celebrada el dia 16 d'abril de 2015, va aprovar les Bases reguladores del procés selectiu per cobrir una plaça de tècnic en Informació Turística, personal laboral temporal, grup de classificació A-2, jornada parcial (CLT 54), i consitució d'una Borsa de treball.