Administració electrònica (OCSAE)

L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica.

                                                   

Què us ofereix?

1- Servei d’assessorament en administració electrònica

Oferim assessorament i acompanyament continuat durant el procés d’implantació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT, preferentment en els ajuntaments menors de 5.000 habitants. El catàleg dels serveis es pot consultar en l’apartat de Serveis del web del Consorci AOC. Els principals serveis són:

 • eTRAM: mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet
 • Via Oberta: compartició de dades entre administracions
 • EACAT: tramitació inter-administrativa entre les administracions públiques catalanes
 • PSCP: Plataforma de Serveis de Contractació Pública (inclou perfil de contractant)
 • e.FACT: factura electrònica
 • eNOTUM: notificacions electròniques
 • ERES: registre d’entrada i sortida
 • Cercador: cercador de les administracions públiques
 • IDEC Local: plataforma de gestió de cartografia digital per al món local (carrerers, etc.)
 • Entitat de Registre idCAT: certificats digitals per als ciutadans
 • Serveis de Seguretat CESICAT: seguretat en la informació
 • e-TAULER: tauler d'anuncis i edictes

2- Servei de formació i divulgació de l’administració electrònica 

Realitzem tasques de promoció, divulgació i formació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT.

Podeu trobar l'oficina de formació i divulgació de l'administració electrònica més propera clicant aquí
                                                                 
3- Servei de certificació digital

L’Entitat de Registre T-CAT del Consell Comarcal del Priorat és una entitat col·laboradora de CATCERT. L’Agència Catalana de Certificació emet certificats per a les administracions públiques de Catalunya i per a la ciutadania, a través de les seves entitats de registre T-CAT i idCAT, respectivament.

Si és la primera vegada que sol·liciteu un certificat digital o bé desconeixeu a qui heu de dirigir-vos, truqueu al 902 901 080 i us informaran si heu de sol·licitar-lo a CATCert o bé a alguna de les seves Entitats de Registre T-CAT.

El termini per l'expedició dels certificats digitals urgents (Secretaris, interventors o Alcaldes) es de 2 dies, pels ordinaris el termini es de 5 dies.Les sol·licituds d'aquests certificats s'han de portar a terme mitjançant el portal eaCat.