Suport psicològic

Des del SIAD s’ofereix assessorament i orientació psicològica gratuïts a les dones que requereixen una consulta personal i confidencial per tractar qualsevol dubte sobre relacions de parella, sexualitat, atenció als fills, elaboració del dol i també davant situacions de crisi personals, pèrdues familiars, etc.

També podeu demanar orientació sobre situacions de violència i s’avaluarà la conveniència de la necessitat d’atenció especialitzada, tot establint les derivacions i seguiment pertinents.